Film 27 – Albert Einstein Documentary | Einstein’s theory of relativity ( E=mc² )

E equals m c-squared

rudimentary education
podstawowe wykształcenie

But in time, the pupil would surpass the master

vehemently opposed

Might we have a word in private?

ballot paper
karta do głosowania

fastidious
drobiazgowy, pedantyczny

verdigris
patyna

minutiae
drobne szczegóły

conjecture
przypuszczenie, domysł

to be a matter of conjecture
pozostawać w sferze domysłów, przypuszczeń

Bohemian
Czech, Czeszka

celerity
fml szybkość

celeritas
c

educated guess

dullard
cymbał

I’m enchanted to make your acquaintance
fml bardzo mi miło pana/panią poznać

the accident can be ascribed to human error
przyczyny tego wypadku można upatrywać w błędzie popełnionym przez człowieka

dissertation
praca magisterska

achieves world renown and becomes a household name

untenable [standpoint, argument]
nie do obrony

nuclear fission
rozszczepienie jądra atomu